Lopburi Thailand

ไข่เค็มดินสอพอง

Picture

          ไข่เค็มดินสอพองเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของลพบุรี โดยนำดินสอพองมาผสมกับเกลือและน้ำตามสัดส่วน ใช้พอกไข่แล้วคลุกเคล้าลงในขี้เถ้าแกลบ เก็บไว้ตามกำหนดเวลาแล้วนำมาบรรจุกล่องจำหน่าย ไข่เค็มดินสอพองลพบุรี     ไม่เค็มมากนัก มีคุณค่าทางไอโอดีน สามารถนำไปทำไข่หวาน ไข่ดาว ไข่ต้ม และปรุงอาหารได้ ไข่เค็มผัดพริกขิงแหล่งผลิตได้แก่
            
     • ชมรมแม่บ้านพัน ปจว. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ ถนนนารายณ์มหาราช
          
       • โรงงานวรชัย  131  หมู่ 8  ตำบลป่าตาล  อ.เมือง